ISTORIC-GENERALITATI

Statiunea de Cercetare Dezvoltare Agricola Tulcea a fost infiintata in baza D.C.S. nr.167/1980 avand capital integral de stat si obiect de activitate:
  - cercetarea si dezvoltarea productiei cartofului
  - obtinerea de seminte si seminceri legumicoli,cereale si plante tehnice;
  - ameliorarea si crearea de noi soiuri de cartof;
  
La infiintare a avut un patrimoniu funciar de 1612 ha din care:
- suprafata arabila     1.414 ha
- vii si port altoi             164 ha
- suprafata neagricola     34 ha

In baza Legii nr.290/15.02.2006 si a legii 45/2009 modificata si completata cu legea nr.72/2011 privind reorganizarea si functionarea unitatilor de cercetare dezvoltare din domeniile agriculturii,silviculturii,industriei alimentare , Statiunea de Cercetare Dezvoltare Agricola Tulcea a fost reorganizata ca institutie publica cu personalitate juridica, cu finantare extrabugetara, in subordinea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice Bucuresti , avand in administrare o suprafata de 706 ha teren arabil si 110 ha vii pe rod  cu structura de culturi astfel:
-grau                           287 ha               
-orz                               80 ha                
-floarea soarelui        154 ha
-porumb                      50 ha 
-mazare                       50 ha         
-rapi??                         85 ha         

Patrimoniul unitatii este constituit din bunuri din domeniul public al statului si bunuri proprii.
             
   Statiunea de Cercetare Dezvoltare Agricola Tulcea are ca obiect de activitate, cercetarea aplicativa si dezvoltarea tehnologica,producerea, multiplicarea si comercializarea de seminte, material saditor, transfer tehnologic al rezultatelor cercetarii, instruirea profesionala, servicii de expertiza si consultanta.Cercetarile tehnologice efectuate de Statiunea de Cercetare Dezvoltare Agricola Tulcea (singura statiune din judet) au urmarit in special stabilirea cerintelor fata de factorii de mediu si de productie, valorificarea eficienta a resurselor naturale cat si identificarea unor solutii tehnice,biologice si organizatorice.Datele acumulate permit elaborarea unor recomandari de tehnologie, segmente tehnologice si produse ecologice si eficiente, utilizand in mare masura resursele naturale, care sunt ieftine si nepoluante, incadrand astfel cultura plantelor in agricultura durabila.


            DIRECTOR                             
         Dr.ing.Ioan Valeriu